Вт. Лют 27th, 2024
Формула розрахунку рентабельності підприємства

Займаючись підприємницькою діяльністю, вкрай необхідно знати, наскільки ефективний ваш вид діяльності. За сумою доходу оцінити ефективність вкрай складно. Для отримання прибутку необхідно використати якийсь вид ресурсу (обладнання, гроші й тому подібне).

Важливо виключати з розрахунку вкладені ресурси. Показник рентабельності включає і дохід, і витрати, тому цей показник допомагає визначити, реальний дохід від вашого бізнесу.

Рентабельність підприємства що це?

Простими словами, рентабельність це показник витрат і прибутку у відсотковому співвідношенні. Цей відносний показник, що дає можливість проаналізувати будь-яку економічну діяльність.

Саме такий показник дозволяє порівняти декілька підприємств і визначити, яке є більш прибутковим.

На рентабельність, крім прибутку і витрат, впливають і такі показники: джерела капіталу, сума виручки, оборотні кошти та багато іншого. Рентабельність дозволяє побачити, скільки ви вкладаєте в бізнес і скільки прибутку ви змогли отримати.

рентабельність формула, приклад, загальна рентабельність формула, як порахувати рентабельність бізнесу, як рахується рентабельність, рівень рентабельності формула, розрахунок рентабельності підприємства приклад, рентабельність формула, як порахувати рентабельність, очікувана рентабельність бізнесу у відсотках, як визначити рентабельність

Розрахунок рентабельності підприємства

 Для отримання показника рентабельності, слід чистий прибуток поділити на суму загальних витрат. Зрозуміло, що для розрахунку, необхідно брати до уваги однаковий відрізок часу. Розрахункова формула маж наступний вигляд:

РП = БП / СА * 100%, де:

РП – рентабельність;

БП – сума прибутку. Для її отримання знадобиться взяти розмір виручки за розрахунковий період, та відняти всі витрати пов’язані з виробництвом.

СА – вартість активів. Для визначення цієї величини слід підрахувати суми необоротних і оборотних активів.

Один лише показник рентабельності не дуже багато розкаже про стан підприємства. Говорити про успішність бізнесу, керуючись одним показником неможливо. Тому слід, аналізувати й інші підвиди ренти, серед них рентабельність виробництва, активів та продажів.

Розрахунки рентабельності виробництва

 Найголовнішим показником ефективності підприємства являється рентабельність виробництва. Розрахунок рентабельності відбувається за таким алгоритмом:

 1. З бухгалтерського балансу необхідно визначити балансовий прибуток.
 2. Наступним кроком слід визначити середню вартість головних фондів. Щоб визначити цей показник, необхідно:
 • скласти головні фонди на перше число кожного місяця, додати основні фонди станом на початок і кінець року;
 • розділити отриману суму на два;
 • отримане число розділити на 12 – кількість місяців в році. (при розрахунку, наприклад, за квартал слід розділити суму на кількість розрахункових місяців).
 1. Визначте середній розміроборотних коштів.
 2. Перейдемо безпосередньо до розрахунків. Для отримання числового результату слід розділити прибутковий баланс на середню вартість обороту капіталу.

рентабельність формула, приклад, загальна рентабельність формула, як порахувати рентабельність бізнесу, як рахується рентабельність, рівень рентабельності формула, розрахунок рентабельності підприємства приклад, рентабельність формула, як порахувати рентабельність, очікувана рентабельність бізнесу у відсотках, як визначити рентабельність

Розрахунок рентабельності активів

 Щоб оцінити працездатність капіталу організації, слід розрахувати рентабельність активів. Цей показник не повинен бути надто високим, оскільки це буде свідчити про відсутність резервів, та надто низьким, що означитиме, що капітал працює недостатньо.Потенціал капіталу ви використовуєте не у повному обсязі.

Рентабельність активів визначають наступним способом:

 1. З бухгалтерських звітів вираховують обсяги продажів за період звітування.
 2. Визначають собівартість товарів.
 3. Розраховуються витрати за весь час.
 4. До отриманого числа слід додати розмір податкових внесків. Із всієї суми прибутку слід відняти вище отриману суму. Це і буде чистим прибутком.
 5. Із бухгалтерського звіту слід витягнути загальну суму активів. Розмір чистого прибуткуподілити на загальні активи – отримане число буде рентабельністю активів.

Розрахунок рентабельності продажу виробництва

Якщо у вас хороший рівень рентабельності виробництва та оптимальні активи, але загальна рентабельність не задовольняє вас, слід шукати причини в продажах. Для визначення рентабельності реалізації слід дотримуватися наступного алгоритму:

 1. Вирахувати суму виторгу за необхідний період.
 2. З бухгалтерських звітів взяти суму чистого прибутку.
 3. Розмір чистого прибутку розділити на виручку від реалізованого товару- це і буде показник рентабельності продажу.

Щоб отримати повну картину стану підприємства, порівнюйте показники за різні звітні періоди чи квартали. Якщо ви помітили зниження продажів чи зниження було лише в певний період, слід серйозно проаналізувати всі дії підприємства. .

Від Specialist